Huisregels

SCHOONMAAK

Uw kamer wordt een keer per week schoongemaakt, inclusief verschoning van bedlinnen. Wij vragen u om gebruikte handdoeken op de grond achter te laten.

We respecteren uw privacy. Indien u niet gestoord wilt worden door de housekeeping kunt u een ‘niet storen’ hanger aan de deurklink hangen. Uw hotelkamer wordt dan de volgende dag gepoetst en bij weer een rode hanger de week er op. Verzoek tot terugbetaling van niet gemaakte kosten door het niet poetsen op uw ‘niet storen’ worden niet gehonoreerd.

U draagt verantwoordelijkheid om uw kamer ordelijk en netjes te houden. Onze schoonmakers mogen (per beleid) niet aan uw persoonlijke eigendommen komen. Kamers die onvoldoende opgeruimd zijn om te poetsen, worden overgeslagen. Ook hiervoor is geen terugbetaling van schoonmaakkosten mogelijk.

INSCHRIJVING BIJ DE GEMEENTE

Wij bieden onze gasten die een Extended Stay (31-181 nachten) hebben geboekt de mogelijkheid om zich op ons adres in te schrijven. Dit alles onder de voorwaarde dat u bij vertrek ook zorg draagt voor de uitschrijving van ons adres. Ter controle kunnen wij om een bewijs van inschrijving en uitschrijving vragen. Dit ook ter administratieve handeling van bijvoorbeeld kwijtschelding van de betaling van toeristenbelasting.

Let op! Deze mogelijkheid is uitsluitend voorbehouden aan gasten die Extended Stay hebben geboekt en expliciet niet voor Short Stay reserveringen (7-30 nachten).

ROKEN

Alle kamers en openbare ruimtes in het gehele hotel zijn rookvrij. Bij het overtreden van dit rookverbod worden er €150,00 aan schoonmaakkosten in rekening gebracht. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen wij de voorrijkosten van de brandweer van €275,00 aan u door belasten.

OVERLAST

Wij verzoeken u de privacy van uw medegasten te respecteren. Verder vragen wij u tussen 23.00 en 7.00 uur stil te zijn om zo rekening te houden met de nachtrust van andere gasten.

VERNIELINGEN

Het toebrengen van schade aan en het ontvreemden van hotelinrichting of kamerinventaris wordt in rekening gebracht bij de veroorzaker, dan wel de hoofdelijk aansprakelijke persoon.

INVENTARISLIJST

Ontbrekende spullen op de inventarislijst dienen vergoed te worden. Wij adviseren u daarom de inventaris bij aanvang van uw verblijf te controleren. Als er spullen ontbreken, vragen wij u vriendelijk dit vooraf te melden bij de receptie.

HUISDIEREN

Huisdieren zijn niet toegestaan. We maken uiteraard een uitzondering voor hulphonden, neem hiervoor gerust contact met ons op.

MISBRUIK NOODVOORZIENINGEN

Eventuele kosten die door uw toedoen ontstaan door misbruik van de noodvoorzieningen, zullen op u worden verhaald. Nooduitgangen niet gebruiken als normale in- en uitgangen.

VERDOVENDE MIDDELEN

Bezit, gebruik of handel in drugs of andere verdovende middelen is strikt verboden.

Het is verboden om slagroompatronen/ lachgas te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij u te hebben. Lokale autoriteiten worden ingeschakeld als gebruik of handel hierin wordt vermoed.

VIDEOBEWAKING

Met uw bezoek stemt u ermee in dat er video-opnames worden gemaakt met onze beveiligingscamera’s. In geval van ongeregeldheden of ongevallen of wanneer wij wettelijk verplicht gesteld worden, kunnen opnames aan derden worden verstrekt/ vertoond.

BETREDEN HOTEKAMER DOOR PERSONEEL

Personeel van NERO Office Hotel & City Café is ten alle tijde bevoegd om toegang tot de hotelkamer te verschaffen voor schoonmaak, reparaties en controles. Ook in noodgevallen of bij het vermoeden dat huisregels worden overtreden kan personeel de kamer binnentreden.

AANWIJZINGEN VAN PERSONEEL

Alle opmerkingen en vragen van het personeel van NERO Office Hotel & City café dienen te worden opgevolgd. Neem contact met ons op wanneer u hier klachten over hebt.

NOODGEVALLEN

Bij calamiteiten verzoeken wij u het hotel op gecontroleerde wijze te verlaten. In geval van brand volg de signeringsborden voor nooduitgang en gebruik de trap. Vermijdt de lift.

AANSPRAKELIJKHEID

De directie stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van uw eigendommen. Ook stelt de directie zich niet aansprakelijk voor medische kosten door persoonlijke onoplettendheid of door omstandigheden buiten ons bereik.

RESERVERING

Het is niet toegestaan om met meerdere personen op de kamer te verblijven dan het gereserveerde aantal. De kamer te huren op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft.

INCHECKEN

Bij het inchecken dient u een geldig legitimatiebewijs te laten zien. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.

ZERO TOLERANCE

Nero Office Hotel & City Café hanteert een Zero Tolerance beleid. Dit betekent dat bij het niet naleven van ons huisregelment geen waarschuwing gegeven zal worden, maar u per direct wordt verzocht het hotel te verlaten. Er zal geen geld retour worden gegeven en een eventueel betaalde borg zal worden ingehouden.

In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet, beslist Nero Office Hotel & City Café.